Nu tas farliga träd bort på vandringsleder som angripits av granbarkborre.

Enligt en artikel på svt.se har länsstyrelsen i Kronoberg tagit bort träd som står nära vandringsleder på Helgö utanför Växjö efter att granbarkborre angripit träden, vilket ökar risken för folk att röra sig i skogen. 

De senaste årens angrepp har gjort vissa träd svagare och farliga att falla. Länsstyrelsen genomför en rensning för att allmänheten ska känna sig trygga. 

Vandringslederna på Helgö har röjts sedan 2018 och den senaste trädsäkringsåtgärden gjordes år 2021, där den döda veden har lämnats kvar för att bevara den biologiska mångfalden.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.