Granbarkborre och drönare

Ökande utmaningar med granbarkborre

Granbarkborren förstör flera miljoner kubikmeter granskog i Sverige varje år. För skogsägarna innebär det stora monetära förluster på flera miljarder.1

Dessutom får vi räkna med att skadorna som granbarkborren orsakar kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden.2

Bästa sättet att motverka spridning av granbarkborren är att så snart som möjligt avverka och ta bort angripna träd ur beståndet, men det uppskattas att över 75 % skadad skog lämnas kvar. Detektering och åtgärd hinns ofta inte med eftersom skogsägarna inte har tillräcklig kapacitet att hantera angreppen.3

Effektivare inventeringsmetoder leder till snabbare åtgärder, en hälsosammare skog med bättre koldioxidlagring och en säkrad tillgång till högkvalitativt timmer.

Källa: 1.SVT (2021) 2.SLU (2021) 3.ATL (2020)

granbarkborre
Trädstam med tydliga angrepp av åttatandig granbarkborre
granbarkborre från drönare
Del av ortofoto tagen från 110 m höjd och som tydligt indikerar angrepp av granbarkborre. Åtgärd nödvändig.

Identifiera angrepp i tid

Med hjälp av drönare kan man snabbt upptäcka angrepp från granbarkborre. Fördelen är främst tidsbesparingen, eftersom drönaren kan hitta redan etablerade angrepp och därmed förutsäga nya angrepp i närheten.1

Detta sparar tid som annars skulle ha gått åt till att undersöka skogen till fots och gör det möjligt att fokusera på områden där skador troligen finns.

Angripna träd kan, i bästa fall, bli nedklassat timmer. Detta på grund av märken som orsakas av granbarkborren. Om trädet har drabbats av röta duger det ofta bara som massaved.

För mindre fastigheter kan man undersöka området till fots relativt snabbt, men när fastigheten är större än 100 hektar är det betydligt effektivare att använda drönare.

Källa: 1.Skogsstyrelsen, SLU (2022)

Vad vi kan

Copture är ett av Sveriges äldsta drönarföretag med över 12 år i branschen. Professionella piloter och analytiker flyger just nu, tolkar och identifierar angrepp av granbarkborre och även andra utmaningar i skogen som toppbrott, snöbrott och vindfällen, som i sin tur bidrar till ytterligare spridningen av granbarkborre.

Bildanalysen kan sedan levereras i en mängd olika format efter skogsägarens behov för att snabbt kunna agera och förhindra spridning.

copture drönarflygning pågår

Fördelar med Copture och fjärranalys

  • Få vidsträckta områden analyserade på kort tid
  • Skalbart – vi kan snabbt utöka kapaciteten efter era behov
  • Prisvärt ifråga om hektarpris och ROI
  • Alla våra yrkesskickliga tolkare har gedigen skoglig utbildning.
  • Copture utför uppdrag i hela Sverige

Kontakta oss idag

Tel: 08 - 519 424 07
Copture AB
Stora Nygatan 45
111 27 Stockholm

Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att tillåta oss att lagra och bearbeta dina uppgifter. Vi delar inte den med någon annan. Se vår sekretesspolicy.