gallring och drönare

Gallring och drönare

Gallring - ett viktigt verktyg för skogsbruket

Gallring genererar visserligen inkomster, men dess huvudsakliga syfte är att fungera som en vårdande åtgärd för beståndet, för att främja utvecklingen av en värdefull skog för slutavverkning.

Det är ofta det viktigaste du kan göra för att påverka tillväxten och hälsan i din skog. Rätt avstånd och gallring kan minska trängseln och lindra trädens stress. Detta bidrar till att bibehålla skogens hälsa och vitalitet samt minska brandrisken.

Processen maximerar tillväxtpotentialen genom att selektivt gynna utvalda stammar. Denna strategi, som innebär eliminering av stammar med reducerad kvalitet eller tillväxttakt, optimerar produktionen och förädlingen av högkvalitativt timmer.

Ur ett estetiskt perspektiv bidrar gallring till att skapa ett öppnare skogsbestånd, vilket också kan förbättra livsvillkoren för många olika arter.

AI-assisterad inventering av gallringsbehov med drönare

Våra tolkare kan även med AI-stöd fastställa behovet av gallring och planera åtgärder baserat på den insamlade datan. AI-tekniken analyserar noggrant var stammarna står i skogsägarens bestånd som sedan kan användas för att bestämma antal stammar per hektar och avståndet mellan dem.


Detta ger skogsägaren ett precist och pålitligt beslutsunderlag för en effektivare gallringsanalys.

gallring drönare ai

Med hjälp av AI-motorn kan våra tolkare identifiera var det finns gallringsbehov. Bilden här visar ett exempel på en virtuell provyta där AI-motorn har fastställt och georefererat var stammarna står på en given yta.

Fördelarna med drönarstödd inventering av gallringsbehov

Att integrera drönare och AI-assisterad inventering av gallringsbehovet i skogsbruket markerar ett signifikant framsteg inom skogsindustrin. Tekniken erbjuder betydande fördelar jämfört med traditionella metoder:

 • Precision i inventeringen: Med användningen av drönare och AI uppnås en högre nivå av detaljer och noggrannhet i datainsamlingen, vilket ger en mer exakt bedömning av gallringsbehovet.
 • Tidsbesparing: Tjänsten minskar betydligt tiden för fältarbete genom snabb och omfattande datainsamling över stora skogsområden.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att minimera behovet av manuell inventering, reduceras arbetskostnader avsevärt.
 • Hållbarhet: AI-analys bidrar till mer hållbara skogsbruksplaner genom att identifiera specifika områden som behöver åtgärdas, vilket minskar onödig avverkning.
 • Datatillgänglighet: Insamlad data är lättillgänglig och kan användas för fortsatt analys och övervakning, vilket bidrar till långsiktig skogsbruksplanering.

Välj Copture

Välj Copture för AI-assisterad inventering av gallringsbehov med drönare och upplev skillnaden som expertis och innovation kan göra i skogsbruket. Våra unika fördelar inkluderar:

 • Vår anpassade AI-algoritm är optimerad för noggrann och effektiv dataanalys.
 • Vårt team av experter kombinerar djup kunskap i skogsbruk med teknisk expertis inom drönarteknologi.
 • Vi erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade till varje kunds unika behov och skogsbestånd.
 • Inspektera stora bestånd snabbt och effektivt.
 • Flexibelt och skalbart – vi kan enkelt justera kapaciteten baserat på era krav.
 • Låg kostnad per hektar och avkastning på investering (ROI).
 • Copture verkar över hela Sverige.​
copture drönarflygning pågår

Kontakta oss idag

Tel: 08 - 519 424 07
Copture AB
Siljansvägen 69
120 57 Årsta

Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att tillåta oss att lagra och bearbeta dina uppgifter. Vi delar inte den med någon annan. Se vår sekretesspolicy.