granbarkborre

Frågor om granbarkborre besvaras av Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen

Torrt och varmt väder har gynnat granbarkborrarna, vilket har gjort att denna lilla insekt har varit i fokus under de senaste åren. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har samarbetat med myndigheter och markägare under lång tid för att hitta effektiva sätt att hantera granbarkborren. Här har vi sammanställt svar på några vanliga frågor om granbarkborrar från bl.a SLU och Skogsstyrelsen.

SLU bedriver forskning för att bättre förstå granbarkborrarna, hitta nya metoder för att upptäcka angrepp och planera för skog som är mer motståndskraftig. Inom miljöövervakningen följer vi hur populationen och angreppen varierar mellan år och utvecklar nya metoder för att övervaka granbarkborrarna, bland annat med hjälp av fjärranalys. Det är utifrån dessa erfarenheter som SLU svarar på frågor.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.