granbarkborre

Vinterstormar och snöbrott ökar risken för angrepp av granbarkborre i skogarna

Under vinterns oväder har många träd fallit eller skadats av tung snö i Götaland och Svealand. Detta ökar risken för angrepp av granbarkborre, en skadeinsekt som angriper försvagade träd. Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare att avlägsna de skadade träden för att minska risken för nya angrepp.

Granbarkborren, som orsakade skador värda minst 20 miljarder kronor efter den varma sommaren 2018, har minskat i antal de senaste åren. För att undvika en ny våg av angrepp är det viktigt att fortsätta övervaka och ta bort skadade träd.

Snöoväder har lett till snöbrott, där grenar och stammar knäckts, samt till nedblåsta träd som nu behöver tas om hand. Skadorna är spridda över Götaland och Svealand, med särskilt stora problem i Värmland, Gävleborg, Uppsala, Dalsland, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar och Skåne.

I Värmland orsakade snö och blåst snöbrott och vindfällen i länets sydvästra del, främst i Säffle och Grums kommuner. Gävleborg drabbades av vindfällen efter stormen Hans och snöbrott i norra delarna av länet. I Uppsala förekom snöbrott längs Upplandskusten. Dalsland såg spridda träd som fallit i södra delarna, medan Västra Götaland drabbades av nedblåsta träd efter stormen Louis. Östergötland såg både snöbrott och hela träd som fallit, särskilt i sydöstra delen och norr om Östgötaslätten. I Kalmar var norra delarna värst drabbade, och i Skåne var det omfattande snöbrott i sydöstra delen.

För att minska risken för angrepp av granbarkborre är det viktigt att variera skogsbruket och säkerställa att skogen inte blir för ensidig. En varierad skog, med träd i olika åldrar och arter, minskar sårbarheten mot skadeinsekter.

Skogsstyrelsen betonar vikten av att skogsägare är uppmärksamma på skador i sina skogar och vidtar åtgärder för att förhindra spridning av granbarkborren. Att snabbt ta bort skadade träd är avgörande för att minimera risken för nya angrepp och för att bevara skogens hälsa och produktivitet.

Sammanfattningsvis har vinterns oväder lett till omfattande trädskador, vilket ökar risken för granbarkborreangrepp. Skogsägare uppmanas att avlägsna skadade träd och överväga att diversifiera sina skogar för att skydda mot framtida angrepp. Samordnade insatser är nödvändiga för att skydda skogarna och säkerställa en hållbar skogsbruk.


Effektiv bekämpning av granbarkborre med drönare
Drönare används effektivt för att bekämpa granbarkborre genom att snabbt identifiera angrepp i stora skogsområden. Med hjälp av högupplösta kameror och sensorer kan drönare upptäcka skadade träd tidigt, vilket möjliggör snabbare åtgärder. De kan också övervaka och dokumentera effekten av bekämpningsinsatser, vilket ger skogsägare bättre kontroll och planering i sitt skogsbruk.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.