granbarkborre

Sextandad granbarkborre


Sextandad granbarkborre är mycket vanlig i svenska skogar. Den lever på nya grenar och toppar av gran

Enligt en artikel från Skogsstyrelsen skadar den normalt sett inte levande granar, förutom vid långvarig torka. Torkstress kan göra levande granar lika lätta att angripa som hyggesrester. När torkstressen minskar kan sextandad barkborre inte längre skada levande gran.

Under den extremt varma och torra sommaren 2018 angrep sextandad barkborre torkstressad granungskog. Skador på äldre granar i form av en död “julgran” i toppen på en annars frisk gran, kunde också ses.

Sextandad barkborre är också vanlig i brandskadad granskog tillsammans med dubbelögd bastborre.

Det går inte att påverka förekomsten av skador på levande granar med bekämpningsåtgärder. De enda åtgärder som är meningsfulla är att förebygga skaderisken genom att välja trädslag som passar bättre på torrare marker och torvmarker än gran.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.