åttatandad granbarkborre

Nödsituation med granbarkborre i Lettland

Lettland förbereder sig för att utlysa ett nytt undantagstillstånd. De senaste åren har vädret varit särskilt gynnsamt för den åttatandade granbarkborren som utgör ett hot mot skogarna, rapporterade Lettlands television (LTV) den 8 februari.

Många skogsägare i Lettland har fått en smärtsam överraskning: hektar skog har bokstavligen ätits upp. Väderförhållandena i Lettland under de senaste två åren har varit gynnsamma för barkborrarna, så deras population har ökat snabbt, men omfattningen av de skador som orsakats har blivit mycket större. En bra miljö för dessa insekter kommer efter stormar, med gott om trasiga, skadade granar i skogen samt torra och långa somrar då flera generationer av insekter kan skifta under en enda säsong.

“Situationen har försämrats dramatiskt under de senaste två åren. Och nu är den mycket dålig! Problemen började 2021. Då var det en mycket lång, varm sommar och en lång höst då den andra generationen och prognoserna för den tredje generationen kom – en mycket snabb ökning av skadorna på skogen. Våren och sommaren förra året satte stopp för allting – mycket, mycket snabbt, på grund av klimatet”, säger Agnis Šmits, ansvarig forskare vid Lettlands statliga skogsforskningsinstitut Silava.

Tidigare år uppskattades förstörelsen av bark till 550-850 hektar, men 2022 ökade den flera gånger och skadade cirka 2 300 hektar granskog, särskilt i Vidzeme och Sēlija.

Mot bakgrund av dessa forskningsuppgifter diskuterade den statliga skogstjänsten (VMD) tillsammans med jordbruksministeriet, naturvårdsverket och andra experter på onsdagen avsikten att be regeringen att utlysa undantagstillstånd för skogarna i de hotade områdena.

skador efter granbarkborre
Skog angripen av granbarkborre

“Syftet är att skydda värdefulla granskogar och begränsa spridningen av den åttatandade granbarkborren”, sade Andis Purs, chef för VMD:s skogs- och miljöskyddsavdelning.

Barkborrarna lockas av lukten av nyfällda träd, så den viktigaste åtgärden i den föreslagna nödsituationen kommer att vara ett förbud mot skogsbruk i värdefulla granskogar.

Samtidigt är det tänkt att avverka och ta bort de angripna träden, som just har visat tecken på barkinvasion, och att sätta upp feromonfällor för att fånga insekterna. Företrädarna för Naturvårdsverket uttryckte dock vid diskussionen en oro för att det under täckmantel av denna “nödsituation” skulle kunna ske avverkning även i skyddade naturområden.

Det är brådskande att bekämpa granbarkborren, eftersom den också är känd för att flytta över till tallar när populationen blir mycket stor.

Redan 2020 antogs en lag om Gauja nationalpark för effektiv bekämpning av skadedjuret.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.