lapporten norrland

Granbarkborren svärmar över Norrland

Det senaste torra och varma klimatet har främjat granbarkborren som nu har börjat svärma på ett allvarligt sätt och angriper nu träd även i norra delarna av landet, särskilt längs Norrlandskusten. Detta visas av Skogsstyrelsens övervakning av svärmningar.

Under sommaren tömmer Skogsstyrelsen varje vecka granbarkborrefällor över stora delar av landet för att följa insektsskadans aktivitet. Antalet granbarkborrar i fällorna indikerar nu att svärmar även börjar i de norra delarna av landet.

– Under den senaste veckan har vi sett stora fångster i alla fällor längs Norrlandskusten med noteringar på cirka 7000 granbarkborrar i fällorna i Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Det indikerar att granbarkborrarna nu flyger för att hitta lämpliga granar att föröka sig i – granar som kommer att dö av dessa angrepp, säger Mattias Sparf, expert på granbarkborrar vid Skogsstyrelsen.

Under de senaste åren har framförallt de södra och centrala delarna av Sverige drabbats av omfattande granbarkborreangrepp. Men förra året såg vi även angrepp längre norrut i till exempel Gävleborg, vilket troligen beror på ökande temperaturer och minskande regnmängder.

– Granbarkborrarna trivs i torrt och varmt klimat. Detta försvagar granarna och gör det svårt för dem att försvara sig, samtidigt som det gynnar granbarkborrarnas reproduktion. Om det torra vädret fortsätter i de norra delarna av landet riskerar vi ökade skador även här, förklarar Mattias Sparf.

En viktig åtgärd för att förhindra angrepp på stående träd är att ta hand om granar som har blåsts ner eller skadats av snö under vintern, eftersom granbarkborrarna annars kan föröka sig massivt där.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 uppskattas att omkring 32 miljoner kubikmeter gran, värderat till cirka 14 miljarder kronor, har dödats av granbarkborren.

Tecken på att en gran har attackerats

Det kan vara svårt att upptäcka tidiga angrepp av granbarkborre eftersom granen fortfarande ser frisk ut på avstånd. Men en till två veckor efter att svärmningen har börjat kan man på nära håll se brunt borrmjöl runt trädets bas, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort. Små ingångshål i barken där granbarkborren har borrat sig in. Gröna barr på marken runt granen (vanligtvis senare under sommaren). Skogsägare uppmanas att regelbundet kontrollera sina skogar och leta efter dessa tecken åtminstone var fjärde vecka fram till och med augusti. Risken för nya angrepp är störst i soliga lägen och där det varit angrepp under tidigare år.

Källa: Skogsstyrelsen

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.