En heterogen skog ger mindre granbarkborre

En skog med mer blandade trädtyper kan minska problemet med granbarkborre, enligt en ny avhandling. Matilda Lindmark, doktor i biologi vid Mittuniversitetet, säger att ökad mångfald av trädtyper är nödvändigt för att skydda skogarna från skador.

Lindmarks forskning har varit en del av skogsskadenätverket som Skogsstyrelsen startade när problemet med granbarkborre uppdagades runt 2012. Hon har visat att det är i granskogen som flest granbarkborrar fångas, och att ju mer tall desto fler naturliga fiender och färre granbarkborrar.

I sin avhandling har Lindmark undersökt skogsskador i brukade skogar i Jämtland och Västernorrland. Hon har också studerat hur fällor kan minska risken för angrepp av granbarkborre, och har hittat nya ämnen som kan avskräcka barkborrarna.

Svampar har använts som lockbeten i fällorna, och Lindmark tror att svampdofter kan bli ett ännu effektivare sätt att få barkborrar att inte flyga till fällorna. Hon har också studerat alternativa viltskyddsmedel och har utvecklat ett medel som är billigare och fungerar även vid kallt väder.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.