drone in a box telia copture

Telia och AirborneRF öppnar upp för nästa generations digitalisering med drönare i Norden och Baltikum

Telia, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med över 160 år av ledande innovationer, har nyligen inlett ett samarbete med AirborneRF, en världsledande plattform utvecklad av Dimetor för att tillhandahålla kompletterande data som är avgörande för säker BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) drönarverksamhet.

Försöket med Telia är en del av innovationsprojektet PNK, som syftar till att testa, dokumentera och utvärdera möjligheten och lämpligheten att använda mobilnätet för att positionera – navigera – kommunicera med förarlösa flygande farkoster utom synhåll för operatören men under övervakning, på ett säkert sätt och i enlighet med lagar och förordningar.

Genom partnerskapet avser Telia att utforska lösningar för flera olika UAV-tjänster, såsom räddningstjänst, kartläggning, inspektion, övervakning och leverans från luften. Partnerskapet med AirborneRF visar Telias engagemang för att driva affärsvärde och tillhandahålla innovativa lösningar till marknaden med hjälp av standard 4G och 5G, dedikerade privata lokala och offentliga 5G-nätverk, samt gränsöverskridande verksamhet.

Dimetors AirborneRF-plattform har distribuerats över hela världen, inklusive Australien, Europa och Nordamerika, vilket gör det möjligt för organisationer att få tillgång till en kostnadseffektiv, högkvalitativ och anpassad lösning för sin UAV-verksamhet. AirborneRF-plattformen har fått flera erkännanden världen över för sin innovation och sitt bidrag till ekosystemet för drönare, vilket banat väg för drönare i olika branscher.

Partnerskapet mellan Telia och AirborneRF erbjuder en spännande möjlighet att frigöra potentialen i den nordiska regionen. Testet i Sverige kommer att testa lösningar som säkerställer trygga och säkra BVLOS-drönaroperationer i stor skala, vilket banar väg för drönare i en rad olika branscher. Partnerskapet visar Telias engagemang för att driva affärsvärde med innovation, och AirborneRFs svit av digitaliseringsverktyg erbjuder en omfattande lösning som gör det möjligt för organisationer att fokusera på sin kärnverksamhet.

Dimetors CTO, Thomas Wana, kommenterade partnerskapet mellan Telia och AirborneRF med följande ord: “Digitalisering är en katalysator för innovation. Med detta partnerskap hjälper vi till att öppna upp himlen i Norden för företagskunder och andra organisationer att använda Telia och AirborneRF:s lösning för att skala upp sin drönarverksamhet. Vi är glada att se Telias innovativa tillvägagångssätt i regionen.”

“Vi har arbetat framgångsrikt med AirborneRF-teamet under de senaste åren och uppskattar verkligen partnerskapet. Som en del av uppdraget använder vi AirborneRF för att tillhandahålla data om flygförbindelser och markrisker från Telias nätverk för flygplanering och riskbedömning av BVLOS-operationer”, säger Jan Pettersson, chef för Airspace Digitalization Initiative på Telia. “Att tillhandahålla dynamiska och korrekta data digitalt, i en automatiserad process, kommer att hjälpa våra kunder att påskynda införandet av banbrytande tjänster i det digitala luftrummet”.

Om Dimetor

Dimetor är ett mjukvaruföretag som överbryggar dataklyftan mellan leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) och ekosystemen inom luftfarten. Genom sin världsledande plattform AirborneRF hjälper de till att tillhandahålla kompletterande data som är avgörande för säkra BVLOS-drönaroperationer. AirborneRF fokuserar på (a) de 3D-korridorer i rymden som har tillräckligt bra konnektivitet för drönarverksamhet (t.ex. för nätverksbaserad fjärr-ID, kommando och kontroll, nyttolastkommunikation) och (b) befolkningstätheten för riskbedömning på marken baserat på anonymiserade mobilitetsdata. AirborneRF har utvecklats av experter inom mobila kommunikationsnätverk, flyg- och drönarteknik och ger också direktmeddelanden från CSP-nätverken om det uppstår problem under flygningen. Dimetors programvara har använts över hela världen, bland annat i Australien, Europa och Nordamerika.

Besök www.dimetor.com och www.airborneRF.com för mer information.

Om Telia

Vi är teknikpionjärer som har digitaliserat samhället under de senaste 160 åren. Idag servar våra 20 000 talangfulla kollegor 25 miljoner kunder i Norden och Baltikum med viktig digital infrastruktur och digitala tjänster som är grundläggande för de digitala samhällen vi lever i. Vi är ledande inom telekommunikation i regionen, det ledande nordiska mediehuset och ledande inom ICT i både Finland och Baltikum. I Sverige är vi den ledande operatören som hjälper till och för närvarande moderniserar hela vårt mobilnät, uppgraderar 4G och bygger ut ett nytt 5G-nät som kommer att täcka mer än 99 % av befolkningen. Tillsammans med vårt dotterbolag Telia Cygate och partners levererar vi kompletta ICT-lösningar till företagskunder över hela spektrumet och är en betrodd digitaliseringspartner till några av landets ledande företag och organisationer inom den offentliga sektorn.

Besök www.teliacompany.com för mer information.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.