Förbättrad skyddsjakt av vildsvin med drönare

viltinventering med drönare och värmekamera

Enligt en artikel i Skogsaktuellt står lantbrukare och markägare inför ökande problem med vildsvin som orsakar omfattande skador på grödor och skog. För att möta dessa utmaningar föreslås nu utökade möjligheter till skyddsjakt. I en promemoria föreslår Landsbygds- och infrastrukturdepartementet att drönare ska kunna integreras i jakten. Förslagen har nu skickats på remiss. – Den […]