Hälften av Norrbottens tallar angripna av törskatesvamp

törskatesvamp

Enligt en artikel från SVT (jan 2023) har skadad skog blivit ett stort problem i norra Sverige och riskerar att bli ännu större i framtiden. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Norrbotten menar att länets skogsägare måste ta itu med problemet med angrepp från törskatesvamp, även kallat törskaterost. – Vi riskerar att få brist på virke, säger […]