Granbarkborre kan angripa tall i Sverige – en växande fråga för forskningen

En artikel i ATL skriver att tall som ju är Sveriges näst vanligaste träd, hittills undvikit granbarkborrens angrepp. Forskare ska nu studera om det finns risk för att tall kan angripas mer i framtiden. Granbarkborren har sedan 2018 dödat 32 miljoner kubikmeter gran, vilket motsvarar skador på 14 miljarder kronor. Klimatförändringarna kan också påverka granbarkborrens […]

Risken för ökade skador på tall orsakade av granbarkborre

tallskog med lavar

Tidningen Extrakt rapporter i en artikel om ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Granbarkborren är ett skadedjur som kan orsaka massiva skogsskador, jämförbara med stormar eller bränder, och dessa skador förväntas öka i ett varmare klimat. I Centraleuropa har stora skogar redan slagits ut, och även tallen påverkas. Forskare vid Lunds universitet leder nu ett […]