Länsstyrelsens kontrollerade bränningar i Sörmland stärker biologisk mångfald trots hög brandrisk

bränning drönare

Enligt en artikel på SVT har länsstyrelsen har inlett naturvårdsbränningar i flera naturreservat i Sörmland, trots den höga brandrisken. Dessa kontrollerade bränder syftar till att främja den biologiska mångfalden och återställa ekosystem som är beroende av brand. Naturvårdsförvaltaren Per Folkesson förklarar att många arter gynnas av bränningarna, som hjälper till att skapa rätt livsmiljöer. För […]