Den dubbelögade bastborren är här

dubbelögdad bastborre

I tjugo procent av de granområden som har dött på grund av granbarkborren observeras även attacker av en annan skadegörare, den dubbelögade bastborren. Detta uppdagades i den senaste årsrapporten om skogsskador från Skogsstyrelsen, vilken även pekar ut granbarkborre och betesskador från älg och andra hjortdjur som fortsatta huvudproblem i de svenska skogarna. Under den senaste […]

Granbarkborre angriper levande contortatallar – första gången i Sverige

contortatall

I Östhammars kommun, Uppland, har det för första gången i Sverige rapporterats om angrepp av granbarkborre på levande contortatallar. Två skogsområden med döda contortatallar har upptäckts, vilket väcker oro hos Skogsstyrelsen. Patrik Karlsson, expert på insekts- och svampskador vid Skogsstyrelsen i Uppsala, uttrycker sin oro: “Det är oroande att granbarkborren nu angriper contortatallen. Vi uppmanar […]

Därför har granbarkborren blivit ett stort problem i Tyskland

granbarkborre vindfälle tyskland

Hoppet om att den blöta våren i Tyskland ska ha skadat granbarkborren minskar. Skadedjuren förökar sig snabbt och det har blivit ett verkligt stort problem. Under de senaste åren har det redan orsakat skador för miljarder och nu är granbarkborren på frammarsch igen, vilket rapporteras från många platser i bland annat Bayern. Den svala och […]

Granbarkborren svärmar över Norrland

lapporten norrland

Det senaste torra och varma klimatet har främjat granbarkborren som nu har börjat svärma på ett allvarligt sätt och angriper nu träd även i norra delarna av landet, särskilt längs Norrlandskusten. Detta visas av Skogsstyrelsens övervakning av svärmningar. Under sommaren tömmer Skogsstyrelsen varje vecka granbarkborrefällor över stora delar av landet för att följa insektsskadans aktivitet. […]

Granbarkborren bekämpas nu från rymden

sverige från rymden

Granbarkborren, en skalbagge som skadar våra barrskogar, kontrolleras effektivt av Skogsstyrelsen, som numera tar hjälp av satellitdata. En artikel från Rymdstyrelsen förklarar att med hjälp av instrument på marken och satelliter i omloppsbana, samlar EU:s jordobservationsprogram Copernicus data för att förbättra miljöövervakning, minska klimatförändringarnas effekter och stärka civila säkerhetsåtgärder. Inom ramen för Myndighetssamverkan Copernicus samarbetar […]

Granbarkborren börjar svärma – en torr sommar kan leda till ytterligare miljardförluster för skogsägare.

granbarkborre

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna från deras vinterdvala och nu är både omkullblåsta och stående granar i södra delarna av landet under angrepp, enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Om sommaren blir varm och torr kan det leda till omfattande skador och miljonförluster. – Om meteorologernas långtidsprognos om en lika torr och varm sommar som 2018 blir […]

Granbarkborrens fiender i naturen

hackspett granbarkborre

Skogsstyrelsen rapporterar i en artikel att myrbaggar, styltflugor och parasitsteklar är några av granbarkborrars största fiender. Genom att gynna dessa kan man få god hjälp i kampen mot granbarkborrarna. Granbarkborrars naturliga fiender är viktiga eftersom de minskar antalet granbarkborrar och därmed också de angrepp de kan orsaka. Fienderna kan inte förhindra utbrott av granbarkborre efter […]

Säsongen för granbarkborre tar sin början i Östergötland

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Östergötland vaknar nu granbarkborren nu upp och hotet om svåra problem kvarstår i år. Insekten kan leda till omfattande skador, både ekonomiskt och för naturen. Granbarkborren är en skalbagge som kan skapa betydande förödelse på granar och granskog. Den blir aktiv under våren och svärmar vanligtvis en eller två […]

Drönare i kampen mot angrepp från granbarkborre

drönare skogen

Granbarkborren (Ips typographus) är en av de mest skadliga insekterna i Europa och har orsakat omfattande skador på skogsbruket, särskilt på granar. Angrepp från granbarkborre kan resultera i stora ekonomiska förluster och påverka skogens ekosystem på lång sikt. Under senare år har drönartekniken utvecklats avsevärt och erbjuder nya och innovativa sätt att bekämpa dessa skadedjur. […]

Granbarkborre kan angripa tall i Sverige – en växande fråga för forskningen

En artikel i ATL skriver att tall som ju är Sveriges näst vanligaste träd, hittills undvikit granbarkborrens angrepp. Forskare ska nu studera om det finns risk för att tall kan angripas mer i framtiden. Granbarkborren har sedan 2018 dödat 32 miljoner kubikmeter gran, vilket motsvarar skador på 14 miljarder kronor. Klimatförändringarna kan också påverka granbarkborrens […]