EU-kommissionen föreslår bättre datainsamling om skog

copture eu skog

Med fler EU-regler kopplade till skog och skogsbruk ökar behovet av tillförlitlig och jämförbar information om EU-ländernas skogar. Onsdagen den 5 april presenterade EU-kommissionen ett förslag om ett skogsövervakningsramverk där medlemsländerna ska samla och dela data om sina skogar. – Vi behöver bästa möjliga kunskap om skogarnas tillstånd, sa miljökommissionär Virginijus Sinkevicius vid en presskonferens. […]

Drönarsådd för återplantering av skog – en högteknologisk lösning som får allt större genomslag.

skadad skog

Följande är en svensk bearbetning av en artikel från forskningstidskriften mongabay.com Stora skogsområden har skövlats genom avverkning, försämrats genom en rad andra mänskliga aktiviteter, ätits upp av skogsbränder och härjats av invasiva insekter. Att återställa dessa skogar är avgörande för att hejda den globala klimatförändringen och rädda vilda arter från utrotningens brant. Men den utmaning […]

Drönare som beslutsunderlag – se skogen och åtgärder från luften

drönare skogen

Följande är en sammanfattning av en rapport framtagen av projektet En rikare skog som är ett sammarbete mellan Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Eftersom efterfrågan på virkesråvara förväntas fortsätta att öka och skogsägarkåren fortsätter att förändras, har skogsägarnas mål, värderingar och skogskunskaper blivit alltmer diversifierade, och antalet skogsägare som bor långt ifrån […]

Drönare i kampen mot angrepp från granbarkborre

drönare skogen

Granbarkborren (Ips typographus) är en av de mest skadliga insekterna i Europa och har orsakat omfattande skador på skogsbruket, särskilt på granar. Angrepp från granbarkborre kan resultera i stora ekonomiska förluster och påverka skogens ekosystem på lång sikt. Under senare år har drönartekniken utvecklats avsevärt och erbjuder nya och innovativa sätt att bekämpa dessa skadedjur. […]

Här är de mest omfattande angreppen från granbarkborre

granbarkborre

Angreppen från granbarkborre har de senaste åren varit mycket stora, framför allt i skogar i södra Sverige. Många naturreservat har också drabbats. Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att mer än 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara det här året och att över 32 miljoner kubikmeter gran har dödats sedan 2018. Skogsstyrelsen kallar det “en […]