granbarkborre

Säkerhet i områden med träd dödade av t.ex. granbarkborre

Det kan vara farligt att befinna sig i skogar med döda träd eftersom de kan falla och skada människor eller egendom. Det finns också stora faror med att avverka döda träd manuellt med motorsåg. Detta enligt en artikel nyligen publicerad av Skogsstyrelsen.

Träd som riskerar att falla över stigar, vägar eller hus bör tas ner. De här träden är dock svåra att fälla och uppträder inte som ett friskt träd. Till exempel finns det en risk att toppen av det torra trädet går av och faller på personen som försöker fälla det med en motorsåg. Det kräver mycket kunskap att fälla träden manuellt, så de flesta bör söka hjälp med detta.

Träd dödade av granbarkborre brukar falla av sig självt efter 3-6 år på grund av rötsvamp. Då har träden förlorat större delen av sin bark och alla barr och kvistar har fallit av. Du kan också se torra sprickor och stora ingångshål från andra insekter i stammen.

Rötan är mest aktiv på sommaren. Träden kan då falla när som helst, även helt utan vind. Om de döda träden står i vinden ökar risken för att de ska falla. Om de dessutom står i grupp blir det ännu mer osäkert, eftersom det kan orsaka en dominoeffekt när ett träd faller.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.