Beställ ditt ortofoto här

1Dina uppgifter
2Information om beståndet
3Önskad tjänst

Vanliga frågor

Vilka tjänster erbjuder ni?
Vi erbjuder fjärranalys av skog, inklusive ortofoto, plantinventering, och skadeinventering för granbarkborre och snö-/toppbrott. Våra tjänster är anpassade för att hjälpa skogsägare att effektivt övervaka och hantera deras skogstillgångar.

Vad ingår i de olika tjänsterna?

Ortofoto
Leverans av högupplösta ortofotografiska bilder som ger en detaljerad och exakt visuell representation av skogsområdet. Bilderna tas från luften med drönare utrustade med högupplösta kameror för att ge en detaljerad överblick över landskapet. Detta inkluderar en fullständig kartläggning av den aktuella skogsmarken, med tydliga bilder för visuell inspektion och analys.
 

Plantinventering
Genomförande av en detaljerad inventering av plantbeståndet, där data samlas in för att bedöma antalet plantor, deras hälsotillstånd och fördelning i det undersökta området. Denna inventering hjälper till att identifiera områden med god tillväxt eller indikationer på potentiella problem som behöver åtgärdas.

Skadeinventering granbarkborre
Utförande av specialiserad analys för att upptäcka och kvantifiera skador orsakade av granbarkborre. Tjänsten inkluderar identifiering av drabbade områden, bedömning av skadornas omfattning och distribution, samt rekommendationer för skötselåtgärder för att hantera angreppen.

Skadeinventering snöbrott/toppbrott
Detaljerad utvärdering av skador orsakade av snöbrott och toppbrott, inklusive lokaliserings- och skadebedömning. Analysen ger viktig information om skadans omfattning, vilket är avgörande för planeringen av insatser och förebyggande åtgärder.

Hur går flygningen till och måste jag vara på plats?
Du behöver inte vara på plats under flygningen. Våra drönarflygningar planeras noggrant av vårt team med certifierade piloter för att säkerställa optimal datainsamling över ditt skogsområde. Vi tilldelar de piloter som arbetar närmast ditt skogsområde för att optimera effektiviteten och minimera levereranstiden. Vi koordinerar allt från planering till genomförande och ser till att alla nödvändiga tillstånd och säkerhetsåtgärder är på plats. Efter flygningen bearbetar vi datan och levererar detaljerade analyser och bilder direkt till dig.

Hur snabbt kan jag få resultaten?
Normalt levererar vi resultaten inom en vecka från projektstart, förutsatt att väderförhållandena tillåter säkra flygningar.

Hur påverkas tjänsterna av dåligt väder?
Dåliga väderförhållanden kan försena flygoperationer och datainsamling. I sådana fall kommunicerar vi direkt med dig för att omplanera och minimera eventuella förseningar.

Hur säkerställer ni kvaliteten på data och rapporter?
Vi följer strikta kvalitetskontrollprocesser och använder avancerad teknologi för att säkerställa att vår data och rapporter är noggranna och tillförlitliga. Vårt team består av erfarna specialister inom fjärranalys och skogsvetenskap.

Kan jag begära en anpassad analys?
Ja, vi kan anpassa våra analyser för att möta specifika behov och krav. Kontakta oss för att diskutera dina specifika önskemål.

Vad händer om jag behöver avboka eller ändra min beställning?
Vi erbjuder flexibla avboknings- och ändringsvillkor. Du kan avboka eller ändra din beställning upp till 7 dagar före planerad start utan extra kostnad.

Hur hanterar ni personuppgifter och dataskydd samt den insamlade bilddatan?
Vi följer GDPR och andra dataskyddslagar, och behandlar all information med högsta sekretess och säkerhet. Personuppgifter används endast för att utföra de avtalade tjänsterna och delas inte med tredje parter utan ditt samtycke.

Äganderätt till data
Du som kund äger rättigheterna till alla bilder och data som genereras från de tjänster vi tillhandahåller. Det innebär att du som kund fritt kan använda, dela eller arkivera dessa data enligt ditt eget behov.

Datadelning och användning
Vi använder endast insamlade data för att fullgöra de tjänster vi har avtalat om och delar inte dessa med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, utom där detta krävs enligt lag.

Datatillgång och lagring
Vi sparar insamlade data endast så länge det är nödvändigt för att slutföra det överenskomna arbetet och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Efter detta raderas data på ett säkert sätt för att skydda din integritet. Vi informerar våra kunder om den exakta lagringstiden och säkerhetsåtgärderna vid projektstart.

Vad kostar det?
Kostnaden för våra tjänster beror på flera faktorer, inklusive projektets storlek, typ av analys som krävs, och eventuella särskilda önskemål eller tilläggstjänster. Vi strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser som speglar värdet och kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller. För att få en exakt prisuppgift som matchar dina specifika behov och projektets omfattning, skicka in ditt formulär här ovan så kan vi ge dig en skräddarsydd offert.

Vad har ni för leveransvillkor?
Du kan läsa våra leveransvillkor här.

Jag har fler frågor, hur kontaktar jag er?
Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om våra tjänster, är du välkommen att kontakta oss på:
Epost: info@copture.com
Tel: 08-519 424 07

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på dina frågor.

Copture AB innehar nödvändiga tillstånd och försäkringar, utfärdade av Transportstyrelsen/EASA och som krävs för att utföra kommersiella uppdrag.

info@copture.com
Tel: 08-519 424 07

© Copture AB 2024