Omfattande angrepp från granbarkborre även i år

Skogsaktuellt skriver att en ny studie från SLU visar att det förväntade stora utbrottet av granbarksborre i södra och mellersta Sverige kommer att fortsätta även i år. Skogsstyrelsen rekommenderar att skogsägare med skog i riskområden bör förbereda sig redan nu.

Flera faktorer påverkar storleken på skadorna från granbarkborre nästa sommar, inklusive antalet granbarksborrar i skogen, granarnas hälsa och resistens samt sommarvädret.

Färre granbarksborre förväntas i år

För att förutsäga antalet granbarksborrar har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökt deras förökning under sommaren 2022. Studien visar att förökningsframgången förblev på ungefär samma nivå som tidigare år i Småland, men minskade i Värmland och Uppland/Västmanland. Detta tyder på att vi förväntar oss färre granbarksborrar i skogen nästa säsong, vilket kan minska risken för skador. Men även om risken minskar, bör skogsägare i södra och mellersta Sverige förvänta sig stora skador även i år.

“Eftersom skadorna var så stora förra året, och granbarksborren fortfarande är väldigt många, räknar vi med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas även 2023”, säger Martin Schroeder, professor vid SLU och ansvarig för studien, enligt ett pressmeddelande.

Vädret avgör

Vädret är den mest avgörande faktorn för storleken på skadorna. En sval och våt sommar minskar risken för skador eftersom granbarksborren blir mindre aktiva och granarnas resistens ökar. Om det blir en varm och torr sommar ökar dock risken för skador.

“Om du har haft angrepp från granbarksborren tidigare eller har skog i riskområden, bör du redan nu förbereda dig på att det blir skador till sommaren”, säger Kerstin Ström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.