skog angripen av granbarkborre

Klimatförändringarna ökar hotet från skogsätande granbarkborre

Djupt inne i de finska skogarna döljer mossan och blåbärsbuskarna ett dödligt hot mot den boreala skogen som är lika viktiga för planeten som Amazonas regnskog.

Med delar av barken som skalas av och barr som faller från döende grenar dödas allt fler träd av granbarkborre, som i takt med klimatförändringarna tar sig allt längre norrut, rapporterar en artikel på Phys.org (AFP).

De små bruna insekterna angriper gran (Picea abies), ett av Finlands vanligaste trädslag, och kan orsaka enorma skador på skogarna.

Granbarkborren gräver sig genom barken för att lägga sina ägg, äter sig runt granen och dödar den genom att hindra vatten och näringsämnen från att nå de högre grenarna.

“Arten har orsakat enorma skador i hela Central- och Östeuropa, särskilt sedan 2018”, säger Markus Melin, forskare vid Natural Resources Institute Finland, till AFP.

I och med klimatförändringarna är risken för att granbarkborren ska sprida sig “mycket större nu”, tillägger Melin.

“Vi måste acceptera det och anpassa oss till det. Saker och ting förändras snabbt här uppe.”

Hotet är störst i södra Finland, men under den varma sommaren 2021 var barkborrskadorna “ovanligt stora norrut” i Kajanaland i norra Finland.

Otäck loop

Skalbaggarna trivs i försvagade träd. Varma somrar innebär att det finns fler vattentörstiga granar, medan varma vintrar innebär att det inte finns någon frusen mark som skyddar träden mot stormar.

Varmt väder påskyndar också granbarkborrens livscykel, vilket innebär att den kan föröka sig snabbare.

“Extremt varma somrar gynnar barkborren avsevärt. De har mindre dödlighet och reproduktionen går snabbare”, säger Melin.

Medan skalbaggarna normalt sett ger sig på svaga träd kan de, när deras antal når en tipping point, börja angripa friska träd.

“Det blir en otäck loop”, säger Melin.

Om skogsbrukarna inte reagerar i tid genom att ta bort försvagade granar “finns det plötsligt så många skalbaggar att de kan angripa friska träd”, vilket ytterligare påskyndar förstörelsecykeln, sade Melin.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.