granbarkborre

Här är de mest omfattande angreppen från granbarkborre

Angreppen från granbarkborre har de senaste åren varit mycket stora, framför allt i skogar i södra Sverige. Många naturreservat har också drabbats.

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att mer än 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara det här året och att över 32 miljoner kubikmeter gran har dödats sedan 2018. Skogsstyrelsen kallar det “en naturkatastrof i slowmotion”.

När det gäller de skyddade områdena som har drabbats är de största svårigheterna idag att hantera granbarkborre i Östergötland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanland. I Dalarna och Gävleborgs län ökar angreppen, men länsstyrelserna säger att problemen fortfarande är små. I stora delar av Götaland minskar i stället problemen.

I en ny rapport till regeringen har de berörda länsstyrelserna rapporterat om de åtgärder som har vidtagits för skyddad natur under 2022. Sammanställningen visar att det är viktigt att både förebygga och direkt hantera angreppen när de upptäcks. Olika verktyg krävs också för att hitta och bekämpa granbarkborren, som digital teknik och fjärranalys, men också användning av hundar, drönare och helikopter.

Martin Sjödahl på Länsstyrelsen Kronoberg, som samordnar länsstyrelsernas rapportering till regeringen, säger i en kommentar att problemet är stort, men att myndigheterna nu har betydligt bättre kunskap om området än tidigare.

“Nu finns det personal på alla berörda länsstyrelser som kan ‘tänka som en granbarkborre’. Trots det är den stora mängden granbarkborrar fortfarande en utmaning. Tyvärr har det under 2022 blivit allt vanligare att naturvärden går förlorade på grund av de omfattande angreppen.”

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.