törskatesvamp

Hälften av Norrbottens tallar angripna av törskatesvamp

Enligt en artikel från SVT (jan 2023) har skadad skog blivit ett stort problem i norra Sverige och riskerar att bli ännu större i framtiden. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Norrbotten menar att länets skogsägare måste ta itu med problemet med angrepp från törskatesvamp, även kallat törskaterost.

– Vi riskerar att få brist på virke, säger Jenny Karlsson, skogsägare och ordförande för LRF Norrbotten.

En kartläggning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen visar att 40 procent av skogen i norra Sverige är multiskadad. Och när det gäller tallar är siffran ännu högre, 48 procent. Norrbotten är särskilt drabbat, där så mycket som 60 procent eller mer av ett yngre bestånd kan vara angripet.

Skogen avlider och marken tappar värde.

Hon har själv drabbats av både betesskador och angrepp av törskatesvamp på sina marker. Just törskatesvampen får dessutom lättare att angripa trädet när trädet redan är betesskadat.

– Vi behöver åtgärda detta nu annars får det stora konsekvenser. Dels för skogsägaren när mycket skog dör och marken förlorar värde. Men det stora problemet finns på sikt där vi riskerar att få brist på virke när skogen som växer upp idag är avverkningsmogen, säger Jenny Karlsson.

Historiskt ser hon flera anledningar till att skadorna blivit så stora på grund av den skogsvårdspolitik som förts.

– På 50- till 60-talet besprutade vi bort lövträden från våra marker och lövträden är egentligen älgens förstahandsval av föda. Sedan kom direktiv att törskateangripna tallar skulle sparas för att ge häckningsplats för fåglar. Men det visade sig inte vara så bra eftersom de blev stora smittspridare, säger Jenny Karlsson.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.