granbarkborre

Granbarkborren börjar svärma – en torr sommar kan leda till ytterligare miljardförluster för skogsägare.

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna från deras vinterdvala och nu är både omkullblåsta och stående granar i södra delarna av landet under angrepp, enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Om sommaren blir varm och torr kan det leda till omfattande skador och miljonförluster.

– Om meteorologernas långtidsprognos om en lika torr och varm sommar som 2018 blir sann, skulle det vara en katastrof för många skogsägare med granplanteringar. Då riskerar vi en ny massiv våg av granbarkborre, säger Mattias Sparf, specialist på granbarkborre vid Skogsstyrelsen.

Övervakningsfällor från Skogsstyrelsen och skogsbruket har fångat tusentals granbarkborrar, vilket tyder på att svärmningen har börjat i södra delarna av landet. De största fångsterna ser vi i Svealand, med en toppnotering i Västerås där över 9000 granbarkborrar har fångats. Längre norrut börjar granbarkborrarna att vakna ur sin vinterdvala men har ännu inte börjat svärma.

– Som skogsägare är det viktigt att vara vaksam när granbarkborrarna börjar svärma så att nya angrepp kan upptäckas tidigt. Om vi hugger ner de infekterade granarna tidigt får vi den bästa bekämpningseffekten och kan rädda det mesta av virkesvärdet, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog.

Sedan den extrema torra sommaren 2018 har ungefär 32 miljoner kubikmeter gran dött på grund av granbarkborren, till ett värde av cirka 14 miljarder kronor. Det kan jämföras med de stora skogsbränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

Så ser du om en gran har attackerats
Det kan vara svårt att upptäcka tidiga angrepp av granbarkborre eftersom granen fortfarande ser frisk ut på håll. Men en vecka eller två efter att svärmningen har börjat kan du på nära håll se:

  • Bruna borrsmulor runt foten på trädet, i barkveck och i spindelnät. Efter regn kan det dock vara svårare att se borrsmulet eftersom det kan ha spolats bort.
  • Små införingshål i barken där granbarkborren har borrat sig in.
  • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)

Skogsägare uppmanas att regelbundet kontrollera sina skogar och leta efter dessa tecken åtminstone var fjärde vecka fram till och med augusti. Störst risk för nya angrepp är i soliga områden och där det har varit angrepp under tidigare år. Det är även viktigt att ta hand om granar som har blåst ner eller skadats av snö under vintern, eftersom granbarkborrarna annars kan föröka sig där i stort antal.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.