viltinventering med drönare och värmekamera

Förbättrad skyddsjakt av vildsvin med drönare

Enligt en artikel i Skogsaktuellt står lantbrukare och markägare inför ökande problem med vildsvin som orsakar omfattande skador på grödor och skog. För att möta dessa utmaningar föreslås nu utökade möjligheter till skyddsjakt. I en promemoria föreslår Landsbygds- och infrastrukturdepartementet att drönare ska kunna integreras i jakten. Förslagen har nu skickats på remiss.

– Den stora vildsvinsstammen orsakar varje år omfattande skador på bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att en effektiv jakt efter vildsvin kan bedrivas för att minska dessa skador. Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Drönare kan vara ett viktigt redskap under skyddsjakten genom att erbjuda överlägsen övervakning och spårning av vildsvin, särskilt nattetid när de är mest aktiva. Med hjälp av värmekameror kan drönare snabbt och effektivt lokalisera vildsvin, vilket gör det möjligt för jägare att ingripa mer precist och med mindre ansträngning. Detta minskar inte bara skadorna på grödor utan gör också jakten säkrare och mer human.

Flera fördelar med drönare:

  • Effektiv övervakning: Drönare kan täcka stora områden snabbt, vilket sparar tid och resurser jämfört med traditionella metoder.
  • Nattjakt: Med värmekameror kan drönare identifiera vildsvin i mörker, vilket är en tid då de vanligtvis är mest aktiva.
  • Minimerade skador: Precisionen som drönare erbjuder minskar risken för skador på andra djur och miljön.

Trots fördelarna finns det utmaningar, som regleringar och kostnader. Nuvarande lagstiftning kring drönaranvändning behöver uppdateras för att tillåta deras användning i jakt. Kostnaden för drönare och tillhörande teknik kan också vara hög, vilket kan vara ett hinder för mindre jordbruk.

Sammanfattningsvis kan integreringen av drönarteknologi i skyddsjakten på vildsvin erbjuda en effektiv lösning på ett växande problem för lantbrukare och markägare. Med rätt reglering och stöd kan denna teknik inte bara skydda grödor och skog utan även bidra till en mer hållbar och human jaktmetod.

Flygning utförd på 120 m höjd med en Mavic Matrice 350 RTK utrustad med Zenmuse H20T

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.