Telia och AirborneRF öppnar upp för nästa generations digitalisering med drönare i Norden och Baltikum

drone in a box telia copture

Telia, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med över 160 år av ledande innovationer, har nyligen inlett ett samarbete med AirborneRF, en världsledande plattform utvecklad av Dimetor för att tillhandahålla kompletterande data som är avgörande för säker BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) drönarverksamhet. Försöket med Telia är en del av innovationsprojektet PNK, som […]

Förbättrad skyddsjakt av vildsvin med drönare

viltinventering med drönare och värmekamera

Enligt en artikel i Skogsaktuellt står lantbrukare och markägare inför ökande problem med vildsvin som orsakar omfattande skador på grödor och skog. För att möta dessa utmaningar föreslås nu utökade möjligheter till skyddsjakt. I en promemoria föreslår Landsbygds- och infrastrukturdepartementet att drönare ska kunna integreras i jakten. Förslagen har nu skickats på remiss. – Den […]

EU-kommissionen föreslår bättre datainsamling om skog

copture eu skog

Med fler EU-regler kopplade till skog och skogsbruk ökar behovet av tillförlitlig och jämförbar information om EU-ländernas skogar. Onsdagen den 5 april presenterade EU-kommissionen ett förslag om ett skogsövervakningsramverk där medlemsländerna ska samla och dela data om sina skogar. – Vi behöver bästa möjliga kunskap om skogarnas tillstånd, sa miljökommissionär Virginijus Sinkevicius vid en presskonferens. […]

Drönarsådd för återplantering av skog – en högteknologisk lösning som får allt större genomslag.

skadad skog

Följande är en svensk bearbetning av en artikel från forskningstidskriften mongabay.com Stora skogsområden har skövlats genom avverkning, försämrats genom en rad andra mänskliga aktiviteter, ätits upp av skogsbränder och härjats av invasiva insekter. Att återställa dessa skogar är avgörande för att hejda den globala klimatförändringen och rädda vilda arter från utrotningens brant. Men den utmaning […]

Drönare som beslutsunderlag – se skogen och åtgärder från luften

drönare skogen

Följande är en sammanfattning av en rapport framtagen av projektet En rikare skog som är ett sammarbete mellan Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Eftersom efterfrågan på virkesråvara förväntas fortsätta att öka och skogsägarkåren fortsätter att förändras, har skogsägarnas mål, värderingar och skogskunskaper blivit alltmer diversifierade, och antalet skogsägare som bor långt ifrån […]

Drönare i kampen mot angrepp från granbarkborre

drönare skogen

Granbarkborren (Ips typographus) är en av de mest skadliga insekterna i Europa och har orsakat omfattande skador på skogsbruket, särskilt på granar. Angrepp från granbarkborre kan resultera i stora ekonomiska förluster och påverka skogens ekosystem på lång sikt. Under senare år har drönartekniken utvecklats avsevärt och erbjuder nya och innovativa sätt att bekämpa dessa skadedjur. […]